Όροι και Προϋποθέσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Αποποίηση ευθύνης

Πνευματική ιδιοκτησία - απαγόρευση αναδημοσίευσης

Ιστοσελίδες τρίτων

Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική cookies

Υποχρεώσεις επισκεπτών / χρηστών

Επίλυση διαφορών

Τροποποίηση / επικαιροποίηση όρων χρήσης και προϋποθέσεων

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

H εταιρεία Computer Corner με επωνυμία COMPUTER CORNER ΛΙΑΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ και εμπορική ονομασία «Computer Corner», ΑΦΜ 067619097, ΔΟΥ Κω, τηλεφωνο 22420-20128 που εδρεύει στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 31, 85300, Κως θα αναφέρεται στο εξής ως ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος https://computercorner.gr (εφεξής το «https://computercorner.gr/». Η πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος https://computercorner.gr/, υποδηλώνει συμφωνία με τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά μαζί με τις προϋποθέσεις που διέπουν τον παρόν ιστότοπο και σε περίπτωση που διαφωνείτε, έστω και με ορισμένους από αυτούς, παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση αυτού. Η παράθεση των παρακάτω όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του https://computercorner.gr/ προς όλους όσους αποκτούν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα, γίνεται με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν. Γίνεται, ακόμη, και με σκοπό την ενημέρωση όλων των επισκεπτών του για τα αντίστοιχα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το https://computercorner.gr/ έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Το https://computercorner.gr/ δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται σε αυτόν. Το https://computercorner.gr/ δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού της τόπου ή / και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν, ανεξάρτητα εάν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το https://computercorner.gr/ ή από κάποιον τρίτο. Το https://computercorner.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο δικτυακού της τόπου να είναι όσο το δυνατόν επίκαιρο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων / πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί τον εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και το https://computercorner.gr/ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που ίσως υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο του https://computercorner.gr/ αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα του https://computercorner.gr/ αλλά και από τρίτους, που έχουν παραχωρήσει οποιοδήποτε υλικό για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος https://computercorner.gr/ (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, εκμετάλλευση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμό / δημοσιοποίηση και προβολή του, για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική άδεια από το https://computercorner.gr/  ή από τρίτους που έχουν παραχωρήσει το παραπάνω υλικό / περιεχόμενο για την προώθηση των προϊόντων. Το https://computercorner.gr/δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει την άδεια του υλικού / περιεχομένου εκείνου, που του έχει παραχωρηθεί νόμιμα από τρίτους, για την προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων τους. Τα περιεχόμενα του https://computercorner.gr/ χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά και για σκοπούς οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας (παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδώ κ.λπ.) και απαγορεύονται από το Νόμο. Κανένα μέρος του https://computercorner.gr/  δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server). Για οποιαδήποτε παραποίηση ή παραβίαση των ανωτέρω όρων, υπεύθυνα για την εφαρμογή του νόμου είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος https://computercorner.gr/, παρέχει σε ορισμένα σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς ιστοτόπους (sites). Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Ο ιστότοπος https://computercorner.gr/ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπεσυνδέσων (links, hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο ιστότοπος https://computercorner.gr/ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει οποιοδήποτε τμήμα ή και ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς σχετική προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών / επισκεπτών του. Οι χρήστες / επισκέπτες του δεν δύνανται να έχουν ουδεμία αξίωση αποζημίωσης εάν δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον παρόν ιστότοπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το https://computercorner.gr/ εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία, ύστερα από αίτηση σας, διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Το https://computercorner.gr/ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Χρησιμοποιώντας τον παρόν ιστότοπο συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies. Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη, που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Διευκολύνουν τον δικτυακό τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες από την επίσκεψη του κάθε χρήστη, με σκοπό να τον κάνει πιο χρήσιμο για το χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή του (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης). Τα Cookies που προέρχονται από τον ιστότοπο https://computercorner.gr/ χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη, και μέσω στατιστικών δεδομένων, στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστοτόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων cookies επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης και για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία cookies από τον τερματικό εξοπλισμό του. Εντούτοις, σας ενημερώνουμε ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα έχει συνέπειες στην ευκολία πρόσβασης στην ιστοσελίδα και δύναται να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητά της.

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τους κάτωθι τύπους cookies:

Α. Αναγκαία Cookies: Τα αναγκαία cookies είναι πολύ σημαντικά για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου καθώς σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα σας.

Β. Cookies λειτουργικότητας και ανάλυσης: Αυτά τα cookies τη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών (λ.χ. απομνημονεύουν τις επιλογές και προτιμήσεις σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση και διευκολύνουν την περιήγηση του ιστοτόπου, κ.ο.κ.). Βελτιώνοντας τη λειτουργία του ιστότοπου με τη χρήση cookies αναβαθμίζουμε την εμπειρία περιήγησης για τον επισκέπτη. Οι πληροφορίες που δύνανται να συλλεχθούν για τους χρήστες από αυτό το είδος cookies είναι σχετικές με τον διακομιστή, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τις προτιμήσεις του χρήστη.

Γ. Cookies ασφάλειας: Αυτό το είδος Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ασφάλειας (λ.χ. πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης δραστηριότητας).

Δ. Cookies διαφημίσεων: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους για τον σκοπό της στοχευμένης διαφήμισης που μπορεί να προβληθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του σε ιστοσελίδες τρίτων.

Ε. Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Τα συγκεκριμένα Cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να σας εμφανίζουμε σχετικές διαφημίσεις εκτός του ιστοτόπου. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα σχετικά Cookies για να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας στις πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, τα εν λόγω Cookies δύνανται να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το δικτυακό μας τόπο, μετρώντας τον χρόνο και τρόπο περιήγησης στον δικτυακό μας τόπο.

Πώς να διαγράψετε τα cookies

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies και τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.allaboutcookies.org. Σε περίπτωση που αρνηθείτε τη χρήση cookies είναι δυνατό να μη λειτουργούν κανονικά ορισμένες δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες και επισκέπτες του https://computercorner.gr/ έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου όπως και των χρηστών ηθών. Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόν δικτυακό τόπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση αυτών, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα ελληνικά δικαστήρια. Με τη χρήση του https://computercorner.gr/, αποδέχεστε τους ανώτερους όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Το https://computercorner.gr/, δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Σύνδεση
Megamenu
My Wishlist0
Your cart
There are no more items in your cart